Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Granice obszarów Natura 2000

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła na stronie www.geoportal.gov.pl granice obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody z terenu całej Polski.
Dzięki temu możliwe jest szczegółowe określenie m.in. położenia konkretnych działek ewidencyjnych w gminie Wieprz na tle obszaru Dolina Dolnej Skawy.

Aby móc skorzystać z możliwości wyświetlenia granic obszaru Natura 2000 na terenie gminy Wieprz, należy kolejno:
1. Otworzyć stronę "MAPY" w serwisie Geoportal, znajdującą się pod adresem: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
2. Po otwarciu mapy wybrać opcję "Zdefiniuj źródło danych" (przy pomocy 12-tej ikony licząc od lewej strony, znajdującej się na niebieskim pasku nad mapą).
3. Następnie należy zaznaczyć napis "WMS".
4. W polu "URL" wpisać adres: http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms?
5. Potwierdzić procedurę przyciskiem "Rejestruj".

W efekcie na mapie Polski pojawią się: siedliskowe obszary Natura 2000 (kolor czerwony), ptasie obszary Natura 2000 (kolor niebieski), parki narodowe (kolor ciemnozielony) oraz rezerwaty przyrody (kolor jasnozielony). Przy odpowiednim powiększeniu pod wyświetlonymi obszarami chronionymi pojawi się samoczynnie ewidencja gruntów (granice i numery działek) na podkładzie zdjęć lotniczych, co w przypadku Doliny Dolnej Skawy umożliwi jednoznaczne określenie położenia danej działki w stosunku do tego obszaru Natura 2000.