Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK )

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się na terenie byłego SKR-u w Wieprzu ul. Pogodna 10. PSZOK czynny jest w każdy piątek od 10:00 – 18:00 (oprócz świąt)

DO PSZOK-u Oddajemy:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

  (do odpadów WIELKOGABARYTOWYCH zaliczamy w szczególności: sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, zabawki dużych rozmiarów, rowery, sztuczne choinki, drzwi, wanny, umywalki, muszle klozetowe lub spłuczki. NIE SĄ odpadami wielkogabarytowymi w szczególności: odpady budowlane z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy, panele, okna, płoty, grzejniki, płytki, rolety).

 • przeterminowane i niezużyte farby i lakiery, kleje, szczeliwa, rozpuszczalniki itp., (puste opakowania po tych produktach należy wyrzucić do śmieci niesegregowanych)
 • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, itp.),
 • opony (do 4 szt. na nieruchomość z pojazdów do 3,5t - na rok),
 • zużyte oleje,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe mogą być dostarczane do PSZOK-u tylko w ilości 1 m3 na rok z jednej posesji. Większe ilości powinny zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Usługa taka nie jest objęta gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych i jest odpłatna.
 • szkło,
 • plastiki,
 • papier,
 • odpady BIO i zielone do 5 szt. w workach o pojemności 120l (zielone wyłącznie w formie zrębków).

W celu przekazania odpadów do PSZOK należy podać imię i nazwisko, adres nieruchomości z której pochodzą odpady, upoważnienie od właściciela nieruchomości dotyczące oddania w jego imieniu odpadów do PSZOK. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika

DO PSZOK-u NIE SĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZMIESZANE!