Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

W 2024roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i wynoszą:

Właściciel nieruchomości prowadzący selekcję odpadów – płaci 26 zł od osoby na miesiąc.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – płaci 78 zł od osoby na miesiąc.

 

Terminy wnoszenia opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłaty dokonywać należy bez wezwania, miesięcznie (do 15-tego dnia każdego miesiąca)  lub raz na kwartał (do 15-tego dnia trzeciego miesiąca kwartału), w terminach:

- za I kwartał - do 15 marca 

- za II kwartał - do 15 czerwca

- za III kwartał - do 15 września 

- za IV kwartał - do 15 grudnia 

 

Wpłat można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Wieprz.

Informujemy, że od 1 maja 2023r. KASA Urzędu Gminy w Wieprzu czynna jest:

poniedziałek  -  od 8.00 do 12.00

wtorek – od 13.00 do 17.00

środa – od 8.00 do 12.00

czwartek - od 8.00 do 12.00

piątek -  od 8.00 do 12.00

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących w danej posesji (narodziny dzieci, zgony, zameldowania, wymeldowania) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłosić w formie nowej deklaracji, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Ponadto właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

KOMPOSTOWNIK

ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5,00 zł miesięcznie na nieruchomość.
Aby uzyskać w/w zwolnienie należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciele nieruchomości, którzy w latach 2020r.-2023r. zgłosili posiadanie kompostownika nie muszą w tym roku ponownie składać deklaracji aby otrzymać w/w zwolnienie.