Zmarł Ludwik Babik

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 roku zmarł Ludwik Babik długoletni pracownik Urzędu Gminy w Wieprzu odpowiedzialny za sprawy gospodarki gruntami i mienia gminnego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 czerwca 2021 r. (tj. piątek) o godzinie 14:00 w Kaplicy na cmentarzu w Andrychowie.

Rodzinie Zmarłego, wyrazy serdecznego współczucia w imieniu współpracowników składa Wójt Gminy Wieprz oraz Przewodniczący Rady Gminy Wieprz.