Wsparcie inwestycji z RFIL

Gmina Wieprz znalazła się na liście jednostek, które w II rozdaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymały dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych.

Dodatkowe fundusze w kwocie 600 tyś. wesprą zaplanowane w 2021 oraz 2022 r. w budżecie gminy zadania:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz /ulice: Beskidzka, Rzymska, Kościelna/. Budowa kolektora o dł. 482,59 mb;

oraz

- modernizacja budynku po byłym Kółku Rolniczym w Wieprzu, którym na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej oraz Gminnego Zakładu Wodociągów (termomodernizacja, remont instalacji, prace wykończeniowe).

Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie i Panu Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu.