Wrześniowa oferta LOWE w Nidku

Po zakończeniu pierwszego etapu szkoleń dla osób dorosłych jakie oferuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Nidku, od miesiąca września przygotowaliśmy dla mieszkańców gminy Wieprz nową ofertę szkoleniową:

1. Opiekun osób starszych – 30 godz. szkolenie po zakończeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie wystawione przez jednostkę posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Krakowie. W trakcie szkolenia położony zostanie nacisk na praktyczne umiejętności związane z opieką nadosobą starszą i niesamodzielną. Szkolenie organizowane na terenie gminy Wieprz w ustalone dni od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych.

2. Asystent osób starszych – 30 godz. szkolenie po zakończeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie wystawione przez jednostkę posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Krakowie (30 godz.). W trakcie szkolenia omówiona zostanie tematyka udzielania pomocy i organizacji wsparcia seniorom, osobom chorym i niesamodzielnym. Szkolenie organizowane na terenie gminy Wieprz w ustalone dni od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych.

3. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – kurs umożliwia zdobycie uprawnień i nabycie wiedzy z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs kończy egzamin przeprowadzony przez UDT.

4. Carving - Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami Carvingu (rzeźbienie w warzywach i w owocach). Po zakończeniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie wystawione przez jednostkę posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Krakowie. 30 h szkoleniowych prowadzonych przez osoby, które zdobyły tytuł Mistrza Polski w Carvingu.

Ponadto:

5. Wykorzystanie roślin zielarskich w ogrodzie ozdobnym i przydomowym – 30 godz. szkoleniowych.

6. Nauka języka migowego od podstaw - 32 godz. szkoleniowe

7. Spotkanie „Założenie Pasieki krok po kroku” (część teoretyczna, warsztat, wizyta studyjna).


Udział w/w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji w Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji w Nidku pod adresem:

Nidek, ul. św. Judy Tadeusza 2, 34-122 Wieprz (budynek szkoły podstawowej).

Tel.: 033/ 875 – 58 – 11 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 14.00.


Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Nidku powstał w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich.