Wotum i absolutorium dla Wójta za 2020 rok

W dniu 13 maja 2021 roku podczas XXIII Sesji Rady Gminy Wieprz, Radni udzielili Wójtowi Gminy Wieprz Małgorzacie Chrapek wotum zaufania za rok 2020 oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieprz za 2020 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 oraz raportem o stanie Gminy Wieprz za rok 2020.