Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna

Informacja w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: GZGŚ.271.10.2021 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna na działkach nr 4963/8, 4963/9,5830/3

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zaprasza do zapoznania się z warunkami udziału w zamówieniu oraz złożenia ofert na wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna na działkach nr 4963/8, 4963/9,5830/3.

Szczegóły warunków zamówienia w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu dostępne na stronie BIP Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu (zakładka: zamówienia publiczne):

https://bip.malopolska.pl/gzgswwieprzu,a,1914714,gzgs271102021-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-ul-koscielna-na-dzialkach-nr-49638-4963958303.html