Promesa na modernizację drogi w Nidku

W dniu 29 kwietnia br. Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek odebrała z rąk Wojewody Małopolskiego promesę na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr G000022 na terenie gminy Wieprz - ul. Sosnowa w miejscowości Nidek w km od 0+998,00 do km 1+706,80 - etap II, Gmina Wieprz”.
Zadanie jest kontynuacją inwestycji realizowanej na terenie sołectwa Nidek od 2020 r. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. inwestycja zostanie zakończona. Zmiana nawierzchni, wykonanie poboczy, zjazdów i odwodnienia to roboty, których wykonanie oszacowano na kwotę 1,28 mln zł. Dzięki pozyskanemu wsparciu budżet gminy zasilony zostanie kwotą 766.163 zł. W chwili obecnej prowadzona jest procedura wyboru Wykonawcy zadania. Prace związane z przebudową drogi powinny rozpocząć się jeszcze maju br. Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie i Panu Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu.