Harmonogram zebrań wiejskich-aktualizacja

Poniżej przedstawiamy terminarz Zebrań Wiejskich w 2021 roku na terenie Gminy Wieprz. We wszystkich sołectwach odbędą się zebrania sprawozdawcze, gdzie głównym tematem będzie dyskusja na temat Funduszu Sołeckiego na rok 2022.


1) Nidek – 12.06.2021r. godz.18.00 - (sobota) Dom Kultury

2) Frydrychowice – 13.06.2021r. godz. 9.00 (niedziela) Dom Kultury

3) Gierałtowice – 13.06.2021r. godz. 11.00 (niedziela) Dom Kultury

4) Wieprz – 17.06.2021 godz. 19.00 (czwartek) Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu

5) Przybradz - 20.06.2021r. godz. 11.00 (niedziela) Remiza OSP

6) Gierałtowiczki – 2.07.2021r. godz.18.00 (piątek) Dom Kultury