Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Beskidzkiej

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zaprasza do zapoznania się z warunkami udziału w zamówieniu oraz złożenia ofert na wykonanie inwestycji pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1291/12, 1291/8, 1291/16, 1291/17, 1291/14, 1291/13, 1291/6 położonych w miejscowości Wieprz

Szczegóły warunków zamówienia w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu dostępne są na stronie BIP Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu (zakładka: zamówienia publiczne):

https://bip.malopolska.pl/gzgswwieprzu,a,1930328,gzgs271122021-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-na-dzialkach-nr-129112-12918-129116-129117-129114-.html