Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz
28.01.2019

Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz.

Informuje się, że w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad II Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad II Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania z Gminą Kęty w zakresie świadczenia pomocy społecznej przez ośrodek wsparcia dziennego – Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wieprzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła