Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie XXIV Sesja Rady Gminy Wieprz
08.02.2017

Zawiadomienie XXIV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 15 lutego 2017 roku (środa)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Wieprz.

Informuje się, że w dniu 15 lutego 2017 roku (środa)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wieprz na lata 2017-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska  – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2017 r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Gminy Wieprz
z dnia 10 listopada 2016r r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
15. Wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na  interpelacje.
17. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał