Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Ogłoszenie o publicznych  przetargach ustnych nieograniczonych
04.11.2016

Ogłoszenie o publicznych przetargach ustnych nieograniczonych

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 grudnia 2016 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 grudnia 2016 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:

O godzinie 1000 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

 

Przedmiotem sprzedaży jest:Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z zabudowanej działki o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha wraz  z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działki nr: 6620/1 i 6620/2 sklasyfikowane są jako: B-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha stanowi zabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy dla rolnictwa pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową, o pow. użytkowej 95,61 m2 oraz budynek mieszkalny murowany, podpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową o pow. użytkowej 34,52 m2.

 

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki 6620/2 i 6620/1 znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 o ustaleniach:tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm./. Natomiast sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid. 6620/1 podlega  naliczeniu podatku VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.

 

Cena wywoławcza  brutto:   109.130,00 złotych   

nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części  w drodze wewnętrznej  oznaczonejdziałką o nr ewid.:6620/1

 

Wadium: 10.913,00 złotych

Minimalne postąpienie: 1.091,30 złotych

 

O godzinie 1030 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

 

Przedmiotem sprzedaży jest:Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid.: 6620/3 o pow. 0,1774 ha wraz      z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Według ewidencji gruntów:

Działka o nr ewid. 6620/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Działka o nr ewid. 6620/1 sklasyfikowana jest jako: B-RIIIb.

 

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/3 o pow. 0,1774 ha stanowi niezabudowaną działkę, nieogrodzoną, położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.  Teren działki jest płaski, o  lekkim spadku.      

 

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki 6620/3 i 6620/1 znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 o ustaleniachtereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Cena wywoławcza brutto:  54.530,00 złotych

nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części        w drodze wewnętrznej  oznaczonejdziałką o nr ewid.:6620/1

 

Wadium: 5.453,00 złotych

Minimalne postąpienie: 545,30 złotych

 

O godzinie 1100 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

 

Przedmiotem sprzedaży jest:Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid.: 6620/4 o pow. 0,3833 ha wraz      z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Według ewidencji gruntów:

Działka o nr ewid. 6620/4 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Działka o nr ewid. 6620/1 sklasyfikowana jest jako: B-RIIIb.

 

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/4 o pow. 0,3833 ha stanowi niezabudowaną działkę położoną        w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i rolną.  Działka o nieregularnym kształcie  porośniętą roślinnością leśną i drzewostanem mieszanym. Teren jest pofałdowany, z dużymi spadkami.      

 

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka 6620/4 znajduje się  w terenach oznaczonych symbolem: R-1 o ustaleniach tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy, natomiast działka 6620/1 znajduje się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 o ustaleniachteren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia             11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/4 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. /. Natomiast sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid. 6620/1 podlega  naliczeniu podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj.  23%.

 

Cena wywoławcza brutto:  14.840,00 złotych. 

nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 częściw drodze wewnętrznej  oznaczonejdziałką o nr ewid.:6620/1

 

Wadium: 1.484,00 złotych

Minimalne postąpienie: 148,40 złotych

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zmian.)
upłynął
w dniu 03.11.2016 r.

 

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  01 grudnia 2016 r. tj. czwartek dokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394.

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 01 grudnia 2016 r. tj. czwartek wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3,  tel. 87-55-118 w. 26.