Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zaproszenie do składania ofert
26.10.2016

Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych do 30 tyś euro, w związku z inwestycją pn. „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz dla Gminy Wieprz” planowanej do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych do 30 tyś euro, w związku z inwestycją pn. „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz dla Gminy Wieprz” planowanej do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – typ operacji „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla w/w inwestycji.

Pobierz zaproszenie do składania ofert

Pobierz umowę