Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Przebudowa drogi gminnej Przecznica Zbójecka w Gierałtowicach
21.10.2016

Przebudowa drogi gminnej Przecznica Zbójecka w Gierałtowicach

Przebudowa drogi gminnej nr G000032 Gierałtowice Przecznica Zbójecka to zadanie inwestycyjne, które dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej zostanie zrealizowane w 2017 r. w Gminie Wieprz

Przebudowa drogi gminnej nr G000032 Gierałtowice Przecznica Zbójecka to zadanie inwestycyjne, które dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej zostanie zrealizowane w 2017 r. w Gminie Wieprz

. Realizacja inwestycji możliwa będzie dzięki środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ostateczną listę projektów, które otrzymają wsparcie w ramach Programu,w dniu 11 października 2016 roku zatwierdził Zarząd Województwa Małopolskiego.

Środki finansowe na realizacje inwestycji zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Wieprz podczas październikowej sesji Rady Gminy. W dniu 21.10.br. umowa dofinansowania podpisana została przez Małgorzatę Chrapek - Wójta Gminy Wieprz oraz Małgorzatę Miarkę – Skarbnika Gminy. Całkowity koszt zadania wynosi 3.472.766 zł. Na realizacje projektu gmina przeznaczy ze swojego budżetu kwotę 1.693.947 zł. Pozostała kwota 1.778.819 zł. pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej. Ostateczne koszty znane będą jednak po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Pozyskane wsparcie pozwoli w sposób kompleksowy przebudować cały odcinek drogi na długości 997 mb poszerzając pas jezdni do szerokości 5,5 m. Na trzech odcinkach w miejscu istniejącego pobocza powstanie chodnik dla pieszych. Znacznym udogodnieniem będzie także wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przebudowane zostaną dwie zatoki przystankowe, wyremontowana kanalizacja deszczowa oraz przebudowane urządzenia odwadniające. Cały zakres inwestycji zrealizowany zostanie w 2017 r.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Gminę Wieprz.

Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej nr G000032 Gierałtowice Przecznica Zbójecka mająca na celu: Poprawę płynności ruchu na terenie sołectwa Gierałtowice poprzez przebudowę 997 mb drogi gminnej G000032 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.