Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
17.08.2016

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że do 23.08.2016 r. przyjmowane będą wnioski do projektu "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej".

Informujemy, że do 23.08.2016 r. przyjmowane będą wnioski do projektu "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej".

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 • SZKOLENIA: Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • WARSZTATY: warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne
 • DOTACJE: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych
 • WSPARCIE POMOSTOWE (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolski(powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w godzinach 10:00 – 14:00. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego w jednym z punktów obsługi:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu (biuro projektu)

Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

tel./fax: 33 8475 475,

e-mail: szih@szih.pl

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.

Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44,

e-mail: cbmz@cbmz.pl

 • Szkoła Językowa Helper International

Wadowice, Plac Kościuszki 4, I piętro (strona lewa)

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 (dolny parter; wejście w bramę od Alei Henryka - obok sklepu "Kacperek")

tel.: 32 645 19 98,

e-mail: tozch@tozch.edu.pl

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 (II piętro)

tel.: 32 645 19 68,

e-mail: biuro@armz.pl

 • Olkusz, ul. Legionów Polskich 14

 

Regulamin rekrutacji, formularze rekrutacyjne i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej

http://czasnabiznes.eu

 

Zobacz plakat