Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zaproszenie do składania ofert - aktualizacja
30.04.2015

Zaproszenie do składania ofert - aktualizacja

Zapraszamy do składania ofert na modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu - "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”.

Zapraszamy do składania ofert na modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu - "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”.

Zapraszamy do składania ofert na modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu - "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

Pobierz dokumenty

 

W związku z zapytaniami odnośnie parametrów technicznych zestawów komputerowych, które w ramach zadania będąmodernizowane zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 05.05.2015r. do godz. 13.00. W załącznikach znajduje się szczegółowy techniczny opis zestawów komputerowych zakupionychw ramach projektu pt. „Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

 

Pobierz parametry sprzętu