Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu
01.04.2015

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomościWYKAZ nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu: LpPołożenie lokalunr działki nr KW          Powierzchniaprzeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy WieprzOpis nieruchomości, spo...

Wójt Gminy Wieprz

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu:

 

Lp

Położenie lokalu

nr działki

nr KW 

         Powierzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

 sposób zagospodarowania

 

Okres najmu

1.

Lokal nr12 na I piętrze w budynku biurowym  położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW  KR1W/00093560/1

 

 

 

10,00 m2

 

P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

3 lata

2.

Lokal nr13 na I piętrze w budynku biurowym  położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW  KR1W/00093560/1

 

 

 

47,60 m2

 

P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

3 lata

3.

Lokal nr 16 na I piętrze w budynku biurowym  położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW  KR1W/00093560/1

 

 

 

25,76 m2

 

P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

3 lata

4.

Lokal nr 17 na I piętrze w budynku biurowym  położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW  KR1W/00093560/1

 

 

 

17,02 m2

 

P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

3 lata

5.

Lokal nr 18 na I piętrze w budynku biurowym  położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW  KR1W/00093560/1

 

 

 

25,76 m2

 

P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową

 

3 lata

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz minimalne stawki za najem lokalu pod:   

         - działalność gospodarczą lub zawodową wynosi 17,83 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto);

         + VAT 23% + podatek od nieruchomości

 

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:          ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 22 kwietnia 2015 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, Wieprz nr 217, pokój nr 3,                          tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 33.

 

Wójt Gminy Wieprz

mgr Małgorzata Chrapek

 

 

Adnotacje urzędowe:

 

Podano do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób tj. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w sołectwach :

 

Frydrychowice       - sołtys Andrzej Sopicki        …………………………………………………

 

 

Gierałtowice           - sołtys Maria Huczek          …………………………………………………

 

 

Gierałtowiczki       -   sołtys Jan Wójcik              …………………………………………………

 

 

Nidek                     - sołtys Anna Zacny              …………………………………………………

 

 

Przybradz           -    sołtys Tadeusz Sordyl         …………………………………………………

 

 

Wieprz                  -   sołtys Barbara Herma           …………………………………………………