Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Projekt Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020
31.03.2015

Projekt Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się oraz zgłaszania ewentualnych uwag, opinii do Projektu Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020. Uwagi i opinie można zgłaszać od 1.04.2015 do 15.04 2015r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się oraz zgłaszania ewentualnych uwag, opinii do Projektu Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020. Uwagi i opinie można zgłaszać od 1.04.2015 do 15.04 2015r.

Celem głównym Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020 jest wskazanie jakie działania, w perspektywie do 2020 roku, powinny zostać podjęte dla rozwoju oświaty, by stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez podnoszenie jakości kształcenia i wychowania oraz rozbudowę i unowocześnianie bazy oświatowej.
Program Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020 identyfikuje aktualny potencjał oświatowy, określa silne i słabe strony oraz szanse rozwojowe i towarzyszące zagrożenia. Na podstawie wniosków płynących z części diagnostycznej, wskazano prognozowane optymalne kierunki rozwoju oświaty w naszej gminie.
Uwagi i opinie do projektu ww. dokumentu można składać do dnia 15 kwietnia 2015r.
• w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: mmrozik@wieprz.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),
Uwagi i opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Program Rozwoju Oświaty w Gminie Wieprz na lata 2015-2020