Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW
05.05.2014

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wieprz ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2014 roku na terenie Gminy Wieprz.

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wieprz ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2014 roku na terenie Gminy Wieprz.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 05 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r.


O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.


UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, pokój Nr  4.


Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Artura Penkali w Urzędzie Gminy Wieprz, pok. Nr 4 oraz pod numerem telefonu 33/875-51-23 wew. 14.

Pobierz regulamin