Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
02.05.2014

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 26/2014 WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 2 maja 2014 r.  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wieprz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie nr 26/2014 WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 2 maja 2014 r.  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wieprz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2011r. Nr 30, poz. 345),

Wójt Gminy Wieprz, zarządza, co następuje:


§ 1.

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r powołuje się na obszarze Gminy Wieprz Obwodowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz załacznik