Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz
16.01.2024

Zawiadomienie LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 17 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Diecezji Bielsko - Żywieckiej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2024- 2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2024-2027”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wieprz na lata 2024-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

PDFPobierz projekty uchwał