Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
05.01.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia.

Lp.

Położenie

nr działki

nr KW

Powierzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

 sposób zagospodarowania

 

Okres użyczenia

1.

Wieprz, nieruchomość składająca się z części działki nr  892/3

KR1W/00062139/5

 

 

400 m2

 

6US.1 – tereny sportu i rekreacji

działka nr 892/3 położona  w Wieprzu, zabudowana                         torem rowerowym typu pumptrack

Według ewidencji gruntów działka 892/3 sklasyfikowana jest jako:

RV - grunty orne pow. 0,4071 ha

PsIV – pastwiska trwałe pow. 0,0165 ha

 

do 31.12. 2029 r.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

 

Przedmiot użyczenia – nieruchomość składająca się z części działki nr  892/3 położonej w Wieprzu, zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

 

Informacje dotyczące użyczenia:

 

Nieruchomość została użyczona do dnia 31.07.2027 r. na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na realizację projektu współpracy z innymi lokalnymi grupami z obszaru Małopolski, którego ideą jest między innymi rozwijanie i promowanie infrastruktury rowerowej na obszarze Małopolski takiej jak ścieżki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów oraz miejsca rekreacji służące dla rowerzystów.         W ramach projektu współpracy finansowego ze środków PROW na lata 2014-2020 na działce 892/3 został wybudowany tor rowerowy typu pumptrack. Aktualnie LGD „Dolina Soły” złożyła wniosek                o płatność.  W celu zapewnienia trwałości projektu do dnia w którym upłynie 5 lat od wypłaty końcowej niezbędne jest przedłużenie umowy użyczenia do dnia 31.12.2029 r. 

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 05 stycznia 2024  roku do dnia 26 stycznia 2024  roku, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.ploraz w BIP Wieprz.

 

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. (033) 875 51 18 wew. 16.

                                                                                   Wójt Gminy