Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
25.01.2023

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Wieprz wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Wieprz, na stronie internetowej oraz będą rozprowadzane z nakazami podatkowymi.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do  15 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Wieprz.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Wieprz celem przedłożenia zawartej umowy
z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wieprzu oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Wieprz.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieprz są:

  • Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu, ul. Pogodna 10, 34-122 Wieprz, tel. 33 870 67 07 lub 33 875 50 61
  • Kółko Rolnicze w Czańcu, ul. Zagłębocze 7, 43-354 Czaniec, tel. 33 810 91 08
  • Wywóz Nieczystości Płynnych Kazimierz Górka, ul. Brzezina 2, 34-600 Zaborze, tel. 601 309 607
  • WC SERWIS Sp. K., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31
  • KRIS-TRANS-EKO Krzysztof Wiercimak, ul. Karmelicka 55, 34-100 Wadowice, tel. 880 708 484
  • FTU MiiG Trans Arkadiusz Płachta, ul. Fabryczna 5, 32-600 Oświęcim, tel. 536 319 319
  • P.H.U. Żaneta Grabowska, ul Jaśminowa 21, 32-608 Osiek, tel. 535 486 023
  • DREWMER Grzegorz Meresa, os. Pod Skarpą 23/56, 34-100 Wadowice, tel. 692 932 447
  • Apryt Łukasz Herma, ul. Ruczaj 31, 32-600 Poręba Wielka, tel. 608 287 263

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, a  osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż 1 raz na rok.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Druki dotyczące dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków

109.78 KB
Ikona.zip
Pobierz

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

22.58 KB
Ikona.docx
Pobierz

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

186.82 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Wieprz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieprz

14.53 KB
Ikona.docx
Pobierz