Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
OGŁOSZENIE CMENTARZ NIDEK
10.05.2022

OGŁOSZENIE CMENTARZ NIDEK

Urząd Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opiekujących się grobami na cmentarzu w m. Nidek o wnoszenie od dnia 05.11.2021 r. opłat stałych od istniejących mogił oraz dokonanie aktualizacji danych dysponentów grobów.

Urząd Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opiekujących się grobami na cmentarzu w m. Nidek o wnoszenie od dnia 05.11.2021 r. opłat stałych od istniejących mogił oraz dokonanie aktualizacji danych dysponentów grobów.

Nadmieniamy, że znaczna większość mogił nadal ma nieuregulowane płatności lub nieustalonych dysponentów – opiekunów.

Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

W związku z powyższym Urząd Gminy Wieprz informuje, że groby które nie mają ustalonych dysponentów, nie są opłacone i okres od ostatniego pochówku przekroczył 20 lat będą przekazywane do ponownego wykorzystania.

Opłaty można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto po uprzednim ustaleniu wysokości opłaty w Urzędzie Gminy, pokój nr 16.

Cennik opłat został umieszczony na stronie Urzędu i jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej.

Lokalizację grobu można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem:

https://cmentarzgieraltowice.artlookgallery.com/