Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do użyczenia
23.11.2021

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do użyczenia

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia.

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia.

Lp.


Położenie

nr działki

Powierzchnia

nr KW

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Okres użyczenia

1.

Wieprz, ul. Pogodna 10,

Parter oraz I piętro o łącznej pow. użytkowej 359,54 m2 w budynku biurowym trzykondygnacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 545,64 m2 (w tym: parter 173,44 m2, I piętro 186,10 m2 oraz II piętro 186,10 m2) , opowierzchni zabudowy 246,00 m2 położonym na działce nr 1459/50 o powierzchni 0,4076 haKR1W/00093560/1

6P.6 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Parter oraz I piętro o łącznej pow. użytkowej 359,54 m2 w budynku trzykondygnacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 545,64 m2, opowierzchni zabudowy 246,00 m2, które będą użyczone na rzecz:

Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowejw Wieprzu:

50% pow. wspólnej 233,40m2 (w tym: na parterze 138,28 m2 a na I piętrze 95,12m2) tj.116,70m2 (w tym: na parterze 69,14 m2 , na I piętrze 47,56m2) oraz lokale samodzielne o łącznej pow. 55,71m2 (w tym: na parterze 21,84 m2, na I piętrze 33,87m2) na realizację jego celów statutowych.

Gminnego Zakładu Wodociągóww Wieprzu

50% pow. wspólnej 233,40m2 (w tym: na parterze 138,28 m2 a na I piętrze 95,12m2) tj.116,70m2 (w tym: na parterze 69,14 m2 , na I piętrze 47,56m2) oraz lokale samodzielne o łącznej pow. 70,43m2 (w tym: na parterze 13,32 m2 a na I piętrze 57,11m2) na realizację jego celów statutowych.

Według ewidencji gruntów:

Budynek sklasyfikowany jest jako budynek biurowy

oraz

część około 0,0188 ha działki ewidencyjnej nr 1459/50 o łącznej powierzchni 0,4076 ha położona w Wieprzu usytuowana od północnej strony budynku biurowego o numerze porządkowym 10 przy ulicy ul. Pogodna w udziałach po 50% na rzeczGminnego Zakładu Gospodarki Ściekowejw Wieprzu oraz Gminnego Zakładu Wodociągóww Wieprzu z przeznaczeniem pod parking zgodnie z załącznikiem graficznym.

Według ewidencji gruntów działka 1459/50 sklasyfikowana jest jako:

Batereny przemysłowe pow. 0,2490 ha

Biinne tereny zabudowane pow. 0,2472 ha

3 lata


Termin zagospodarowania nieruchomości:

Przedmiot użyczenia zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2021 roku do dnia 14 grudnia 2021 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 33.


Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek