Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz
09.07.2021

Zawiadomienie XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 13 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.

Informuje się, że w dniu 13 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/209/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz.
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał