Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Ogłoszenie
16.07.2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.)odwołuje podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym z dnia 12 lipca 2019 roku dotyczący zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5768/

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.)odwołuje podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym z dnia 12 lipca 2019 roku dotyczący zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5768/19 o pow. 0,2294 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych w zamian za
część nieruchomości stanowiącej własność Barbary Serwin oraz Alojzego Serwina, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działek o nr ewid.: 6477/1 o pow. 0,0798 ha oraz 5582/2 o pow. 0,2096 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00024646/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz część nieruchomości stanowiącej własność Krzysztofa Serwina, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5580/2 o pow. 0,0383 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00064157/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Odwołanie wykazu następuje z uwagi na konieczność przeanalizowania zasadności zbycia opisanej wyżej nieruchomości i ewentualnego pozostawienia jej w zasobie nieruchomości gminnych.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieprz, w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Wieprz.