Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

 1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
 2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
 3. Udać się do Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu. Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego znajduje się również w Urzędzie Gminy w Wieprzu
 • Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
 • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  • imię
  • nazwisko
  • numer pesel
 • identyfikator użytkownika
 • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.
Copyright © 2022 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski