Aktualności

Zawiadomienie I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz
Fakty i wydarzenia, 25.11.2014 14:10

Informuje się, że  w dniu 27 listopada 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz. 


Zajęcia na PZU Trasie Zdrowia
Fakty i wydarzenia, 21.11.2014 11:44

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w działaniach animacyjnych, które organizowane będą na oddanej do użytku PZU Trasie Zdrowia (trasa sportowo – rekreacyjna powstała w pobliżu kompleksu sportowego w Wieprzu oraz nad potokiem Wieprzówka).


Wyniki wyborów samorządowych
Fakty i wydarzenia, 19.11.2014 09:44

Przedstawiamy Państwu oficjalne wyniki wyborów Wójta Gminy Wieprz i do Rady Gminy Wieprz.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Fakty i wydarzenia, 17.11.2014 15:41

Ogłaszający konkurs: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Wieprzu 34-122 Wieprz 430.

Zakres świadczeń – wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych.                                                        


Zawiadomienie podatek
Fakty i wydarzenia, 14.11.2014 15:54

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 17 listopada (poniedziałek) 2014r.


11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
Fakty i wydarzenia, 07.11.2014 15:08

W dniu 11 listopada br. obchodzona będzie 96 rocznica zakończenia I Wojny Światowej. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość.archiwum aktualności ›

Wybory Samorządowe 2014

Druki i formularze

Wymagane dokumenty do wniosków  w sprawie świadczeń rodzinnych ( dotyczy również „becikowego” )

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŚWIADCZENIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką  medyczną, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO  SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM   PODATKU DOCHODOWYM

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA


Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.029904127120972