Zwrot podatku akcyzowego

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot należy złożyć wniosek w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku 2018 (jeżeli nie był przedłożony w I okresie składania wniosków).

Ponadto gdy producent rolny oprócz własnych gruntów jest w posiadaniu gruntów od innych osób powinien przedłożyć umowy dzierżawy albo oświadczenie o użytkowanych gruntach (jeżeli nie były przedkładane w I okresie składania wniosków).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2019 roku.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Oświadczenie o użytkowanych gruntach