ZMIANY W USTAWIE O KARCIE DUŻEJ RODZINY

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie KDR będą mogli ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Od 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (dla nowej rodziny, który był już jej posiadaczem lub o wydanie duplikatu Karty wnioskodawca ubiegający się równocześnie o dwie formy Karty (tradycyjna i elektroniczna) nie podlega obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

Wniosek można składać osobiście w Urzędzie Gminy pok. 18 oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.