Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 roku

Z dniem 1 stycznia 2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie wprowadza modyfikację w dotychczasowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy ona zmiany terminu odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych w Wieprz Górka od strony ul. Starowiejskiej w tym przysiółki Kuwik i Wronowiec oraz mieszkańców posesji zlokalizowanych w Wieprz Dół wzdłuż drogi na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie dostępnym tutaj.