ZMIANA TERMNINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 stycznia 2019r. (tj. I wtorek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 4 stycznia 2019r. (piątek).

(dotyczy: WIEPRZ GÓRKA w tym przysiółki: Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka za Kościołem)