ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dot. WIEPRZ DÓŁ (droga na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic) oraz POZOSTAŁA CZĘŚĆ WIEPRZA (dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń).

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 15 czerwca 2017r. (Boże Ciało), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 16 czerwca 2017 r. (tj. piątek).