Zawiadomienie XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.

5. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał