Zawiadomienie podatek

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 17 listopada (poniedziałek) 2014r.


Frydrychowice – Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach:
17 listopada (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 10.00 do 11.30.


Gierałtowice i Gierałtowiczki – Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach:
17 listopada (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 10.00 do 11.30;
 
Nidek – Wiejski Dom Kultury w Nidku:
17 listopada (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 8.00 do 9.30;
 
Przybradz – Dom Strażaka w Przybradzu:
17 listopada (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 8.00 do 9.30;