Zawiadomienie podatek

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 17 marca (poniedziałek) 2014r.

Gierałtowice i Gierałtowiczki – Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach:
17 marca (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 10.00 do 11.30; 

 

Nidek – Wiejski Dom Kultury w Nidku:
17 marca (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 8.00 do 9.30; 

 

Przybradz – Dom Strażaka w Przybradzu:
17 marca (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 8.00 do 9.30; 

Frydrychowice – Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach:
17 marca (poniedziałek) 2014r. w godzinach od 10.00 do 11.30.