Zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zaprasza na spotkanie nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.