Zabytkowa kapliczka w Wieprzu odzyskała dawny blask

W dniu 28 listopada 2019 r. dokonano odbioru prac konserwatorskich poch. z przeł. XVIII i XIX w. słupowej Kapliczki Św. Rodziny, która zlokalizowana jest przy ul. Wrzosowej w Wieprzu.

Jest to jedna z najstarszych, a zarazem najcenniejszych przydrożnych kapliczek położonych na terenie gminy Wieprz. Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich kapliczka znajdowała się w fatalnym stanie technicznym. Z uwagi na zły stan zachowania nie została ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków jak powstała w 2018 r. Pozyskanie dotacji z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach tegorocznej edycji konkursu „Kapliczki Małopolski_2019” w kwocie 11.000,00 zł., otworzyło drogę do uratowania tego cennego obiektu. Łączny koszt prac konserwatorskich zamknął się w kwocie 19.200,00 zł. Wkład własny gminy Wieprz wyniósł 8.200,00 zł.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających stan kapliczki przed i po zakończeniu prac.