Wybory do Izb Rolniczych 31 maja 2015r.

Na podstawie Uchwały nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do Wlanego Zgromadzenia Izb Rolniczych - Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje , ze termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolnej ustalony został na dzień 31 maja 2015r.

WAŻNE DATY:

  •     do dnia  11 maja 2015r. - zgłaszanie kandydatów do Rad Powiatowych
  •    do dnia 15  maja 2015r.- wyłożenia w Urzędach Gmin spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.
  •     31 maja 2015 - WYBORY


ZASADY WYBORÓW:
 Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do  Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  •     zgłoszenie kandydata,
  •     oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  •     listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia.

Druki te można otrzymać w  Urzędzie Gminy Wieprz lub pobrać ze strony internetowej  Urzędu Gminy oraz  www.mir.krakow.pl.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 11 maja 2015 r. na adres: w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217  ( p. nr 18 II piętro.)  do godz. 12.00

Wzory dokumentów :
1. uchwała  
2. zgłoszenie kandydata
3. oświadczenie
4. lista osób popierających kandydaturę