Wybory do Izb Rolniczych 28 lipca 2019r.

Na podstawie Uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolnej ustalony został na dzień 28 lipca 2019r.

WAŻNE DATY:

  • w dniach 17 - 24 czerwca 2019r.- wyłożenie w Urzędzie Gminy spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.
  • do dnia 5 lipca 2019r. - zgłaszanie kandydatów do Rad Powiatowych
  • 28 lipca 2019 - WYBORY

ZASADY WYBORÓW:

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • oświadczenie kandydata
  • listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia

Druki te można otrzymać w Urzędzie Gminy Wieprz lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy oraz www.mir.krakow.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wieprz ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz pok. nr 18 do godz. 13.00


Do pobrania:

Zgłoszenie kandydata

Lista poparcia

Oświadczenie kandydata

Uchwała KRiR