UWAGA !!! NAWET 14 TYS. DOFINANSOWANIA DO WYMIANY STAREGO KOTŁA WĘGLOWEGO!

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, że osoby zainteresowane dofinansowaniem do wymiany starego niskosprawnego kotła w latach 2017-2020 winny się zgłosić w terminie do 30.11.2016 roku do Urzędu Gminy w Wieprzu w celu złożenia stosownej deklaracji udziału w projekcie.

Osoby, które podpiszą umowę z Wójtem Gminy Wieprz otrzymają do 8 tys. zł do wymiany kotła oraz do 6 tys. zł do wymiany instalacji.

Szczegółowych informacji nt. udziału w projekcie uzyskać można w Urzędzie Gminy w Wieprzu w pok. nr 3 lub pod nr telefonu 33/875-51-23 wew. 26. Osobą z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną za kontakt z mieszkańcami w tej sprawie jest. P. Wojciech Antecki. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć również na stronie internetowej:

http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/dotacje-na-wymiane-piecow-krok-po-kroku-jak-to-zrobic