UWAGA MIESZKAŃCY WIEPRZ GÓRKA

PONOWNY WYWÓZ ODPADÓW Z DNIA 12.11.2018R.

(przysiółki od strony ul. Starowiejskiej: Kuwik, Wronowiec)

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą przeniesienia terminu odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z dnia 12.11.2018r. na dzień 09.11.2018r. z terenu Wieprz Górka, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z tego rejonu będzie wykonany ponownie przy realizacji wywozu odpadów segregowanych tj. w dniu 26.11.2018r. (IV poniedziałek miesiąca)