Uruchomienie syren – ćwiczenia

Informujemy, że w dniu 6 października 2020 r. w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.