Umiem pływać – podział środków z Ministerstwa Sportu na naukę pływania

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na organizację w 2014 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać".

W skali całego kraju przyznano jedynie 25 dotacji dla gmin. W gronie tym znalazła się również Gmina Wieprz. Dotacja w kwocie 30.000 zł. oraz wkład własny Gminy pozwolą sfinansować koszty nauki pływania dla 90 uczniów (6 grup po 15 uczniów z każdej szkoły z terenu gminy). W trakcie 20 godzin nauki pływania pod okiem instruktora na Krytej pływalni uczniowie nie umiejący pływać opanowywać będą podstawowe umiejętności pływackie. Udział w projekcie zwolniony będzie z jakichkolwiek opłat. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie na terenie poszczególnych szkół.


Jest to już drugi projekt w zakresie nauki pływania w którym uczestniczyć będą uczniowie z terenu Gminy. Od marca br. 90 uczniów z klas I – VI szkół podstawowych przy wsparciu środków pochodzących z Samorządu Województwa Małopolskiego uczestniczyć będzie w podobnym projekcie na basenie w Wadowicach.