Ulica Sosnowa w Nidku oddana do użytku

Jedna z większych inwestycji drogowych na terenie sołectwa Nidek została zakończona. W dniu 4 listopada br. dokonano odbioru prac jakie wykonano w 2021 r. przy ul. Sosnowej w Nidku. Był to drugi etap prac rozpoczętych w 2020 r. Środki budżetowe gminy Wieprz oraz pozyskane w 2020 i 2021 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło przeprowadzić kompleksową przebudowę drogi na długości 1,7 km w zakresie wymiany nawierzchni, udrożnienia odwonienia, utwardzenia poboczy, wykonania zjazdów oraz ustawienia znaków drogowych. Całkowity koszt przebudowy zamknął się w kwocie 1,96 mln zł. Pozyskane wsparcie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1,15 mln. zł.