Szybki PIT w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach  informuje, że podatnicy będą mieli możliwość złożenia rozliczenia rocznego za 2013 rok( zeznanie podatkowe ) w Urzędzie Miasta w Andrychowie.

 Pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmować zeznania podatkowe oraz służyć informacją w zakresie ich wypełniania:
-  w Urzędzie Miasta w  Andrychowie w dniach 28 marca,  16, 23 oraz 30 kwietnia 2014r. w godzinach  od 8:00 do  14:00

Ponadto, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach zaprasza do siedziby Urzędu Skarbowego w Wadowicach  na „Dzień Otwarty”, który będzie miał miejsce  w sobotę 5 kwietnia w godzinach  9:00 do  13:00 . Kasa  będzie czynna w  godzinach  9:00 do  13:00.
W ramach „Dnia Otwartego” będzie można złożyć zeznanie podatkowe, dokonać wpłaty podatku w kasie urzędu, uzyskać informację od ekspertów na temat rozliczeń rocznych, na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Porady od ekspertów można także będzie  uzyskać pod nr tel.: 33-872-39-00  i 33-872-39-81.
W tym dniu o godzinie  10:00 w pokoju 204 tut. urzędu, będzie można wziąć udział w seminarium prowadzonym przez eksperta tut. urzędu zatytułowanym: „PIT przez Internet”.

Wydłużenie godzin pracy
W dniach 28 oraz 30 kwietnia 2014r.  zeznania podatkowe będą przyjmowane w godzinach od 7:15 do 18:00.
Kasa  będzie czynna w godzinach o 7:15  do  16:00

30 kwietnia 2014 jest ostatnim dniem, w którym można w terminie złożyć zeznanie roczne. W tym dniu urząd będzie czynny w godzinach od 715 do 1800. Kasa czynna w godzinach o 7:15  do  16:00 . W tym dniu, w godzinach 18:00 do  24:00 będzie możliwe złożenie zeznania do wystawionego pojemnika.

W roku 2014, składanie rozliczeń rocznych przebiega pod patronatem Ministerstwa Finansów w ramach akcji „Szybki PIT”. Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej www.szybkipit.pl. Strona zawiera kompendium wiedzy na temat składania  i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z formularzami podatkowymi, broszurami informacyjnymi i wszystkimi niezbędnymi informacjami, które mogą  pomóc podatnikom.