Szkolenie dla rolników

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Wadowicach oraz Agencja Rynku Rolnego w Krakowie zaprasza rolników powiatu wadowickiego na spotkanie w dniu 10 marca 2014 o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Tematem spotkanie będzie "Pomoc dla gospodarstw rolnych w perspektywie finansowej 2014-2020".